2.3 Jinashi #A005

A

435Hz

564g

Myoan

Water Buffalo Horn

Black

$800.00

Shakuhachi Jinashi 2.3 #a005

Shakuhachi Jinashi 2.3 #a005

Shakuhachi Jinashi 2.3 #a005