1.8 Jiari #B008

D

442Hz

274g

Kinko

Water Buffalo Horn

Black

Silver ling and Rattan

$1,400.00

Shakuhachi Jiari 1.8 #B008

Shakuhachi Jiari 1.8 #B008

Shakuhachi Jiari 1.8 #B008

Shakuhachi Jiari 1.8 #B008