Current List of Shakuhachi's For Sale

Shakuhachi for sale (1.2-2.4 Ji-ari)

Shakuhachi Jiari 1.6 #B001

#B001

1.6E - Sold

Shakuhachi Jiari 1.6 #B006

#B006

1.5F

Shakuhachi Jiari 1.8 #B002

#B002

1.8D - Sold

Shakuhachi Jiari 2.0 #B003

#B003

2.0 - Sold

Shakuhachi Jiari 2.4 #B004

#B004

2.4 - Sold

Shakuhachi Jiari 2.4 #B005

#B005

2.4 - Sold

Shakuhachi Jiari 1.8 #B007

#B007

1.8

Shakuhachi Jiari 1.8 #B008

#B008

1.8

Shakuhachi Jiari 1.8 #B009

#B009

1.8

Shakuhachi Jiari 1.8 #B010

#B010

1.8

Shakuhachi Jiari 2.0 #B011

#B011

2.0

Shakuhachi Jiari 2.1 #B012

#B012

2.1

Shakuhachi Jiari 2.0 #B013

#B013

2.0

Shakuhachi Jiari 1.8 #B014

#B014

1.8

Shakuhachi Jiari 1.8 #B015

#B015

1.8

Shakuhachi for sale (1.2-3.0 Ji-nashi)

Shakuhachi Ji-nashi 1.8D #A001

#A001

1.8D - Sold

Shakuhachi Ji-nashi 2.8F #A002

#A002

2.8F

Shakuhachi Ji-nashi 2.7G #A003

#A003

2.7G

Shakuhachi Ji-nashi 3.2E #A004

#A004

3.2E - Sold

Shakuhachi Ji-nashi 2.3 #A005

#A005

2.3A

Shakuhachi Ji-nashi 2.3 #A006

#A006

2.3A

Shakuhachi Accessories

Chiku-Shin Shakuhachi Utaguchi Caps

Chiku-shin Shakuhachi Bags

Music CD's

2016, Free Kick FRK-0902

Shakuhachi Music CD Koten Free Kick

Learn More

2016, Free Kick FRK-0903

Shakuhachi Music CD Koten

Learn More

2008, Free Kick FRK-0901

Shakuhachi Music CD Koten Free Kick 2008

Learn More

Antique restore SHAKUHACHI for sale

Shakuhachi Antique Restore 1.8D #C001

#C001

1.8D - Sold

Shakuhachi Antique Restore 1.8F #C002

#C002

1.8F - Sold

Shakuhachi Antique Restore 1.8 #C003

#C003

1.8F

Shakuhachi Antique Restore 1.8 #C004

#C004

1.8