Kakizaki Honkyoku 2003, Victor-VZCG-304

Product #:
CD-004

Featuring:

Koku 2.7
Yamogoe 2.4
San'an 2.1
Honshirabe 3.2
Sanya(three valleys) 2.4
Tamuke 2.4
Shoganken Reibo 2.7
Shingetsu 2.7

$30.00

Shakuhachi Music CD